Services

Sertifikati

KVALITET

Coral SRB ima za cilj da obezbedi pouzdane proizvode i usluge koji najbolje odgovaraju potrebama i zahtevima kupaca, istovremeno ističući najviše standarde kvaliteta. U tom cilju, Coral SRB ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom koji se primenjuje tokom svih aktivnosti, sve u skladu sa standardom ISO 9001:2015.

Postojeći postupci osiguravaju kvalitet proizvoda i usluga i sigurnost benzinskih stanica. Coral SRB stoga deluje u okviru sistema menadžmenta kvalitetom sertifikovanog od strane TÜV SÜD.

BEZBEDNOST

Osiguranje zdravlja i sigurnosti u čitavom opsegu naše poslovne aktivnosti strateški je cilj naše kompanije, dok je postoji stalao nastojanje i sistematičan rad kako bismo postigli bezbedne uslove rada za naše zaposlene, saradnike i kupce. Imajući to u vidu, Coral SRB je sertifikovan za postupke kojih se pridržava u oblasti zdravlja i bezbednosti u skladu sa standardom sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu 45001:2018 od strane TÜV SÜD.

ŽIVOTNA SREDINA

Zaštita životne sredine je ključni parametar u dizajniranju i sprovođenju svih poslovnih aktivnosti kompanije Coral SRB. U tom cilju, naša kompanija kontinuirano nastoji da svojim proizvodima i uslugama utiče na najmanji mogući način na životnu sredinu. Postupci koje Coral SRB sledi su potvrđeni na osnovu standarda ISO 14001:2015 od strane TÜV SÜD.

U svim svojim aktivnostima,


pridržavamo se strogih kriterijuma,


kvaliteta sigurnosti i zaštite životne sredine

Plan angažovanja zainteresovanih strana i sistem za upravljanje žalbama