Services

Shell goriva

Shell premium goriva su rezultat obimnih naučnih istraživanja i testiranja, kako na trkama tako i u uslovima tipičnim za svakodnevnu vožnju.

 Vozači traže napredna goriva kako bi: poboljšali performanse svog automobila, ostvarili optimalno sagorevanje a, onda i ekonomičnost u potrošnji goriva i smanjenje emisije štetnih gasova.Tokom godina Shell je vršio testiranja na putevima, ekvivalentno putovanju oko sveta nekoliko hiljada puta. Zbog toga možete da budete sigurni da su, od rafinerije pa do druma, naša goriva vrhunskog kvaliteta.To je Shell-ov pečat kvaliteta!

                             Stoga, kada sledeći put budete sipali gorivo, neka to bude na Shell benzinskoj stanici!

Shell Dynaflex Tehnologija

Naučnici iz kompanije Shell su razvili novu DYNAFLEX tehnologiju za dizel i benzinske motore kako bi stvorili naša najnaprednija goriva.

 

Šta tehnologija DYNAFLEX znači?

 • Tehnologija DYNAFLEX je naziv za našu najnoviju generaciju unapređenih formula za benzinska i dizel goriva.
 • Pošto se beznin i dizel međusobno razlikuju, razvili smo jedinstvene DYNAFLEX formule za svaku vrstu goriva.
 • Savremeni motori postaju sve efikasniji. Kao rezultat toga, goriva bivaju izložena sve težim uslovima (kao što su više temperature, opterećenja motora i pritisak), što umanjuje njihove performanse i efikasnost.
 • Kada kažemo "Tehnologija DYNAFLEX", mislimo na kompleksne mešavine koji su specijalno napravljene da bi očuvale efikasnost motora čišćenjem i smanjivanjem trenja. Konkretnije:
 • Tehnologija DYNAFLEX je obogaćena snažnim agensima za čišćenje koji održavaju najvažnije delove sistema za gorivo čistim i štite ih od naslaga koje utiču na performanse.1
 • Tehnologija DYNAFLEX takođe sadrži nove molekule koji smanjuju trenje i koji omogućavaju sistemu klipova da se slobodnije kreće u srcu benzinskih motora, smanjujući tako gubitak energije u obliku toplote. 2

Kako tehnologija DYNAFLEX funkcioniše u motorima?

Naš izazov - čišćenje naslaga i smanjenje trenja

 Shell se oslonio na svojih preko 100 godina iskustva u istraživanju i razvoju goriva kako bi napravio tehnologiju DYNAFLEX. Naša najnaprednija goriva koja koriste tehnologiju DYNAFLEX su rezultat intenzivnih testiranja - preko 3 miliona kilometara i više od 250 automobila, sa ciljem da se reše problemi smanjenih performansi i efikasnosti.7

Proizvođači automobila širom sveta imaju za cilj da unaprede efikasnost motora. Savremeni motori postaju sve manji, ali zadržavaju visok nivo snage i često koriste nove tehnologije, kao što su direktno ubrizgavanje goriva i turbo, kako bi se ostvarile poboljšane performanse i efikasnost. Glavni izazovi kod savremenih motora su rad na višim temperaturama, veće opterećenje motora i viši pritisci.

Tokom vremena, na ključnim delovima sistema za gorivo kao što su brizgaljke kod dizel motora ili usisni ventili kod benzinskih motora, može da dođe do stvaranja naslaga. Naučnici u kompaniji Shell su razvili tehnologiju DYNAFLEX kako bi se kontrolisalo stvaranje naslaga u ključnim delovima sistema za gorivo, koje dovode do smanjenja performansi.1

Pored toga, kod benzinskih motora dolazi do gubitka energije usled povećanog trenja. Trenje se događa između klipa i zida cilindra i može da prouzrokuje gubitak do čak 15% energije motora. Tehnologija DYNAFLEX sadrži molekule koji smanjuju trenje tako što trenutno formiraju čvrst film koji može da smanji trenje u većem broju različitih uslova nego što je to bio slučaj sa tehnologijom za smanjenje trenja prethodne generacije.

Shell V-Power Unleaded 100

Naša najnaprednija goriva sa poboljšanom tehnologijom DYNAFLEX i većom oktanskom vrednošću daju poboljšane performanse i efikasnost 5

Naučnici u kompaniji Shell su upotrebili svoju strast i stručnost kako bi stvorili naša najnaprednija goriva.3 Shell V-Power 100 je jedino gorivo koje su naučnici kompanije Shell razvili uz tehničku podršku Ferrari-ja.

Moć čišćenja

Shell V-Power sa poboljšanom Tehnologijom DYNAFLEX je naše najefikasnije gorivo kada je reč o uspostavljanju čistoće motora pomoću uklanjanja naslaga koje su se već formirale. 3 Tehnologija DYNAFLEX se sastoji od snažnih molekula za čišćenje koji pomažu da se spreči stvaranje novih i pomažu uklanjanje postojećih naslaga prljavštine iz motora.1 Naša unapređena formula je razvijena tako da radi u ekstremnim uslovima sistema za usisavanje goriva i da ukloni do 80% naslaga koje dovode do smanjenja performansi.6 To održava sistem za usisavanje goriva čistim, omogućavajući da motor bolje radi i poboljšava performanse vašeg automobila.1

Shell V-Power Unleaded 100

Smanjenje trenja

Novi Shell V-Power Benzin sa poboljšanom tehnologijom DYNAFLEX sadrži 3x više molekula koji smanjuju trenje i 3x više molekula za čišćenje nego obična Shell goriva, što poboljšava efikasnost i performanse.4 Ovi novi molekuli za smanjenje trenja su pokazali bolje performanse u težim uslovima, kako na autoputu, tako i u gradu. 4

Manje kucanje ventila

Pored toga, benzinski motori su podložni efektu Kucanja ventila koji izaziva kasno podešavanje ugla paljenja ili nenormalno sagorevanje kada rade na gorivo niske oktanske vrednosti. Naše najnovije i najnaprednije gorivo Shell V-Power sa povećanom oktanskom vrednošću i poboljpanom tehnologijom DYNAFLEX može da pomogne da se ostvari poboljšanje performansi i efikasnosti na svim vrstama puteva i pri svim vrstama vožnje.3

Shell V-Power Diesel

Naša unapređena goriva sa poboljšanom tehnologijom DYNAFLEX i komponentom GTL za poboljšane performanse motora.

Naučnici u kompaniji Shell su upotrebili svoju strast i stručnost kako bi stvorili naša najnaprednija goriva, i stvorili su novi Shell V-Power Diesel, koje je napravljeno tako da daje bolje performanse motora i jedinstveno zadovoljstvo u vožnji!

Moć čišćenja

Obično tokom vremena dolazi do stvaranja naslaga u sistemu za ubrizgavanje goriva, što može da dovede do gubitka snage i lošijih performansi. Shell V-Power Diesel sa tehnologijom DYNAFLEX je rešenje za ovaj problem zbog toga što je specijalno osmišljeno da ukloni do 80% naslaga koje utiču na smanjenje performansi 6 i daje najbolji učinak čišćenja. Shell V-Power Diesel je naše najefikasnije gorivo kada je reč o pomoći pri poboljšavanju čistoće motora pomoću uklanjanja naslaga koje su se već formirale.1

Shell V-Power Diesel

GTL za bolje performanse

Pored toga, Shell V-Power Diesel ima i GTL. GTL (Gas to Liquids - pretvaranje gas u tečnost) je specijalna sintetička komponenta, ekskluzivno razvijena u laboratorijama kompanije Shell. Proizvedena je od prirodnog gasa i karakteriše je njena izuzetna čistoća koja omogućava čistije i efikasnije sagorevanje. Takođe ima i mnogo viši cetanski broj u poređenju sa običnim dizel gorivom.

Bolja zaštita uz V-Power Diesel

Pored toga, Shell V-Power Diesel ima specijalna anti-korozivna svojstva koja sprečavaju korodiranje metalnih delova motora, svojstva protiv stvaranja pene koja omogućavaju efikasnije sipanje goriva, i izuzetna svojstva na niskim temperaturama koja obezbeđuju ekonomičnu potrošnju goriva čak i pri veoma niskim temperaturama.

Uz to, novi Shell V-Power Diesel je i pogodniji za životnu okolinu, zbog svog čistijeg sagorevanja; to je ujedno i jedino dizel gorivo na tržištu sa molekularnim markerom, supstancom koja garantuje kvalitet goriva u vašem rezervoaru.

Shell Unleaded

Shell Unleaded sa tehnologijom DYNAFLEX ima unapređene molekule za čišćenje koji su ravzijeni da održavaju delove sistema za gorivo, kao što su usisni ventili i brizgaljke, čistim. 1 Održavanje sistema za gorivo čistim obezbeđuje efikasnost motora dok čistiji usisnici i ventili za gorivo garantuju optimalne performanse motora.1

Naš novi Shell Benzin sa tehnologijom DYNAFLEX sadrži nove molekule za smanjenje trenja napravljene tako da deluju trenutno, stvarajući čvrsti film koji smanjuje trenje preko ključnih delova sistema klipova.2 To im omogućava da se slobodnije kreću jedan preko drugog, smanjujući gubitak energije i održavajući efikasnost motora. Naš novi Shell benzin sa tehnologijom DYNAFLEX omogućava bolje performanse u teškim uslovima, kako na autoputu, tako i u gradu.3

Shell Diesel

Kod dizel motora, zaprljane brizgaljke mogu da dovedu do neefikasnog sagorevanja. Shell Diesel sa tehnologijom DYNAFLEX sadrži nove, snažne i unapređene molekule za čišćenje koji doprinose da brizgaljke budu čistije.1 Testovi su pokazali da dizel motori koji koriste Shell Diesel sa tehnologijom DYNAFLEX imaju daleko manji gubitak snage usled stvaranja naslaga. Pored toga, sistem za ubrizgavanje goriva je čistiji, što pomaže boljim performansama motora. 1

Shell motorna ulja i maziva

Na Shell maloprodajnim stanicama možete da pronađete motorna ulja Shell Helix i Shell Rimula, prilikom čije izrade je primenjena napredna tehnologija, koji su namenjeni i za putnička vozila sa benzinskim i malim dizel motorima i za profesionalne vozače vozila sa dizel motorima za zahtevne zadatke.

Shell Helix za putnička vozila

Asortiman motornih ulja Shell Helix je pogodan za benzinske motore i male dizel motore. On sadrži jedinstvenu patentiranu tehnologiju Shell PurePlus u kombinaciji sa tehnologijom aktivnog čišćenja. Ova jedinstvena kombinacija znači da asortiman motornih ulja  Shell Helix Ultra može da pruži još viši nivo čišćenja i performansi, koje motorna ulja sa nižom cenom ne mogu da dostignu.
Zahvaljujući ovoj kombinaciji, tokom rigoroznog industrijskog testiranja na motorima, motorna ulja Shell Helix Ultra su ostvarila za 65% veću čistoču klipova, što je daleko više od minimalnih industrijskih standarda.

Izvanredna čistoća / Zaštita od habanja i korozije / Produženi vek motora / Ekonomičnost u potrošnji goriva / Duži intervali za zamenu ulja

Shell motorna ulja i maziva

Shell Rimula za profesionalne vozače

Asortiman ulja Shell Rimula, koji sadrži nove tehnologije Dynamic Protection i Dynamic Protection Plus, je namenjen za dizel motore koji obavljaju zahtevnije poslove.

Nova tehnologija Dynamic Protection Plus pruža motoru izvanrednu zaštitu od habanja na putu i van njega, i u svim vremenskim uslovima, a uz to je i idealno za pokretanje motora na bilo kojoj temperaturi. Ona štiti od kiseline i stvaranja naslaga štiteći tako motor i produžavajući njegov vek, uz produžavanje intervala za zamenu ulja

Izaberite motorna ulja Shell Rimula kako biste smanjili troškove održavanja i emisije / smanjili habanje i stvaranje naslaga

Odricanje od odgovornosti

 1. Pomaže čišćenje i zaštitu ključnih komponenti sistema za gorivo, kao što su usisni ventili i/ili brizgaljke goriva od stvaranja naslaga koje utiču na smanjenje performansi. Stvarni efekti i pogodnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste vozila, stanja vozila i načina vožnje. Nisu date nikakve garancije.
 2. Molekuli za smanjenje trenja pomažu ključnim komponentama motora. Stvarni efekti i pogodnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste vozila, stanja vozila i načina vožnje. Nisu date nikakve garancije.
 3. U poređenju sa prethodnom formulacijom goriva Shell Unleaded 95 na testovima za demonstraciju. Molekuli za smanjenje trenja pomažu ključnim komponentama motora. Nisu date nikakve garancije. Stvarni efekti i pogodnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste vozila, stanja vozila i načina vožnje.
 4. Poboljšano u poređenju sa gorivom Shell Unleaded 95 na testovima za demonstraciju. Pomaže održavanju glavnih komponenti sistema za gorivo, kao što su usisni ventili i/ili brizgaljke goriva, čistim od naslaga koje dovode do smanjenja performansi. Molekuli za smanjenje trenja pomažu ključnim komponentama motora. 3x više molekula ne znači i 3x veći efekat čišćenja ili smanjenja trenja. Nisu date nikakve garancije. Stvarni efekti i pogodnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste vozila, stanja vozila i načina vožnje.
 5. Poboljšano u poređenju sa gorivom Shell Unleaded. Pomaže održavanju najvažnijih delova sistema za gorivo, kao što su brizgaljke goriva, čistim od naslaga prljavštine koje dovode do smanjenja performansi. Molekuli za smanjenje trenja pomažu ključnim komponentama motora. Nisu date nikakve garancije. Stvarni efekti i pogodnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste vozila, stanja vozila i načina vožnje.
 6. Pomaže uklanjanju naslaga koje dovode do smanjenja performansi iz ključnih komponenti sistema za gorivo, kao što su usisni ventili i/ili brizgaljke goriva. Stvarni efekti i pogodnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste vozila, starosti vozila, stanja vozila i načina vožnje. Nisu date nikakve garancije.
 7. Testovi su obavljani od 2009. godine na evropskim i azijskim vozilima iz širokog asortimana najvećih proizvođača. Sva vozila nisu dostupna u Srbiji.

 

}