Services

euroShell Međunarodna Mreža Evrope

Mogućnost kupovine zaliha goriva u prodajnim objektima kompanije Shell širom Evrope

Šta Euroshell može da ponudi?

Korporativna kartica za gorivo euroShell u Evropi nudi:

 • efikasno upravljanje
 • jednostavne transakcije
 • mrežu maloprodajnih stanica širom Evrope
 • veliki izbor proizvoda/usluga definisanih potrebama određenog vozila
 • postavljanje ograničenja vrednosti
 • pokrivanje troškova putarine, tunela, pomorskog saobraćaja, vozova
 • pokrivenost u pogledu službi za pomoć na putu
 • povraćaj PDV-a
 • kredit, u smislu poboljšanja protoka gotovine


Da biste odmah dobili sve podatke o Vašim transakcijama euroShell kartice, možete koristiti Shell on-line service. Za više informacija, kliknite ovde.

 

 

 

 

 

euroShell - Najčešća pitanja

     • Koje kompanije mogu dobiti euroShell karticu?

EuroShell karticu mogu koristiti vozači kompanija koje poseduju vozni park ili vozači kompanija za drumski transport koje se snabdevaju zalihama goriva na maloprodajnim stanicama Shell i prodajnim mestima kompanije Shell u Evropi. Osim toga, kartica se može koristiti za plaćanje velikog broja putnih usluga kao što su trajekti, tuneli i putarine na državnim putevima u Evropi. Takođe omogućava brz i nesmetan povraćaj PDV-a. Za više informacija o uslugama euroShell kartice obratite se predstavnicima Centra za korisničke usluge.

 • Gde se kartica može koristiti u Evropi?

Kartica se može koristiti u prodajnim objektima Shell i Shellovim maloprodajnim stanicama širom Evrope. Kartica se prihvata za plaćanje putnih usluga, kao što su trajekti i državne putne takse.

     • Šta možete kupiti euroShell karticom?

Kartica se može koristiti za plaćanje goriva ili drugih proizvoda i usluga, koje spadaju u sledeće kategorije:
- Samo dizel i putarine (kategorija 0)

- Goriva i putarine (kategorija 1)

- Goriva, putarine, maziva, službe za pomoć na putu i ​​dodatna oprema za automobil  (kategorija 2)
- Svi proizvodi i usluge koji su u ponudi na maloprodajnim stanicama (kategorija 3)

     • Da li je kartica povezana sa vozačem ili vozilom?

Kartica je dizajnirana za upotrebu od strane  određenog vozila sa utisnutim registracionim brojem.

 

   • Koliko dugo važi kartica?

Svaka kartica ima datum isteka, obično kartica važi dve godine od datuma izdavanja..

   • Kako je izdata kartica?

Karticu se može izdati preko Centra za korisničke usluge pozivom +30 210 9476519, slanjem faksa na broj +30 210 9476601 ili slanjem e-maila na [email protected]. Predstavnik centra za korisnike će kontaktirati klijenta kako bi pokrenuo proces izdavanja kartice.

   • Da li se može naručiti druga (dodatna) kartica?

Svako ko je već vlasnik euroShell kartice može poručiti dodatne kartice tako što kontaktira Centar za korisničku podršku na +30 210 9476519 ili slanjem faksa na broj +30 210 9476601. Nove kartice se mogu takođe poručiti preko Shell Card Online servisa.

   • Kada će biti poslat PIN kartice?

Iz sigurnosnih razloga, kartice i specijalni PIN kodovi će biti poslati odvojeno jedni od drugih. Ako PIN ne primite nekoliko dana nakon prijema vaše kartice, molimo Vas da se obratite Centru za korisničke usluge na br. tel. +30 210 9476519 ili faksom na +30 210 9476601.

   • Kada kartica istekne, da li će biti automatski zamenjena?

Da, pre isteka stare kartice, nova će automatski biti poslata na naznačenu poštansku adresu. Datum isteka kartice se pojavljuje u donjem desnom uglu kartice.

}