Services

Profil kompanije i oblast delovanja

Coral SRB d.o.o. Beograd je vlasnik licence brenda Shell u Srbiji

Vizija kompanije Coral Srbija

Vizija kompanije Coral Srbija

Vizija kompanije Coral Srbija je da bude vodeća kompanija na tržištu u oblasti marketinga i prodaje naftnih derivata u Srbiji i prvi izbor kupaca, društveno odgovorna i orijentisana ka poštovanju životne sredine. Njena strategija je da konstantno poboljšava svoje usluge kako bi zadovoljila promenjive zahteve tržišta i klijenata i kako bi se na svim poljima razlikovala od svojih konkurenata. U svom svakodnevnom poslovanju, kao i u poslovanju svojih partnera, kompanija se rukovodi Opštim poslovnim principima, koji se uglavnom bave primenom principa održivog rasta, razvojem okvira za očuvanje zdravlja, bezbednosti i životne sredine, usaglašenosti sa zakonskim propisima, razvojem i primenom programa korporativne društvene odgovornosti, koji će na uviđavan način odgovoriti na savremene probleme u našem društvu.

Coral, dokazani lider i pionir u oblasti naftnih derivata


zalaže se za savremene potrošače


spremno ispunjavajući svaku njihovu potrebu

Vizija kompanije Coral Srbija

Glavne aktivnosti

Holding kompanija Coral S.A, ranije poznata pod imenom Shell Hellas, je kompanija koja posluje u Grčkoj od 1926. godine. Sa oko 780 maloprodajnih objekata koji  posluju pod brendom Shell, kompanija  ima tržišno učešće od preko 22% u oblasti automobilskih goriva, što je čini liderom na grčkom tržištu maloprodaje goriva.

Glavne aktivnosti

Coral Srbija ima licencu za korišćenje brenda Shell u Srbiji. Kompanija u zemlji ima 6 maloprodajne stanice pod brendom Shell, koje nude proizvode i usluge visokog kvaliteta. Njene glavne aktivnosti podrazumevaju distribuciju i prodaju širokog asortimana naftnih derivata uključujući benzin, dizel kao i motorna ulja i maziva kroz svoju maloprodajnu mrežu.

}