Services

Opšti poslovni principi

Coral S.A., kao vlasnik brenda  Shell u Grčkoj, nastavlja da usvaja Opšte poslovne principe kompanije Shell, prema kojima rukovodi svoje aktivnosti od 1976. godine. Postoji osam principa koje primenjujemo na svaku našu poslovnu aktivnost i koji opisuju ponašanje koje očekujemo od svakog od naših zaposlenih i od partnera u maloprodaji.
Ovi principi su zasnovani na ključnim vrednostima iskrenosti, integriteta i poštovanja drugih.
Naši poslovni principi promovišu poverenje, otvorenost, timski rad i profesionalizam, kao i osećaj ponosa u odnosu na posao kojim se bavimo."Živimo u skladu sa svojim principima


svaki dan u svim našim aktivnostima"


Jorgos Hatzopoulos, Coral S.A. Generalni direktor