Services

Bezbednosna pravila na Shell maloprodajnim stanicama

VAŠA BEZBEDNOST JE OD NAJVEĆE VAŽNOSTI

Zdravstveni i bezbedonosni standardi na Shell maloprodajnim stanicama su izuzetno visoki. Bez obzira na to, uvek treba da povedete računa o mogućim opasnostima. Molimo vas da pročitate ova osnovna pravila i bezbednosne procedure kako biste svaki put imali bezbednu i bezbrižnu posetu Shell maloprodajnim stanicama.

Mobilni telefoni

Mobilni telefoni mogu da budu veoma opasni kada se koriste na maloprodajnim stanicama. Po zakonu, oni moraju da budu udaljeni barem 5 metara od pumpi za gorivo i od rezervoara.
Ako vam mobilni telefon ispadne, ili ako ga uključite ili isključite, to može da dovede do stvaranja varnica koje su moguć izvor paljenja za naftna isparenja koja se javljaju prilikom sipanja goriva.
Ne dozvolite da vam korišćenje mobilnog telefona odvuče pažnju prilikom sipanja goriva na maloprodajnoj stanici. Možete da padnete ili može da vas udari drugo vozilo koje prolazi tuda. Ne dozvolite da vas korišćenje mobilnog telefona ometa dok vozite.

Motori automobila

Radi vaše bezbednosti, nemojte ostavljati motor da radi pre ili tokom sipanja goriva.

Motocikli

Uvek siđite sa svog motocikla pre sipanja goriva kako biste izbegli udisanje naftnih isparenja ili dolazak u kontakt sa gorivom u slučaju prolivanja. Gorivo koje se prolije na vreo motor odmah isparava, a ako se prolije na vrelu izduvnu cev može da dovede do zapaljivanja i da povredi vas i druge osobe oko vas. Skinite kacigu pre nego što uđete u prodavnicu kako bi se zaposleni u prodavnici osećali komotnije dok vas uslužuju.

 

Karavani i kamioni/kombiji za prodaju hrane

Radi vaše bezbednosti, isključite grejne ploče i druge električne aparate u karavanima, kamionima za prodaju hrane i vozilima sa hladnjačom kada ulazite na maloprodajnu stanicu. Nakon što odete sa maloprodajne stanice, dobro provetrite vozilo kako bi eventualna naftna isparenja mogla da izađu pre nego što ponovo uključite električne uređaje.

Bezbedna vožnja na maloprodajnoj stanici

Pridržavajte se osnovnih bezbednosnih pravila kada vozite po prilaznom delu maloprodajne stanice. To je prostor na kome ima mnogo vozila koja se kreću. Smanjite brzinu kada ulazite u maloprodajnu stanicu. Pravilno koristite ulaze i izlaze sa stanice kako biste izbegli neugodnosti i izložili se riziku. Polako se odvezite sa maloprodajne stanice i posebnu pažnju obratite na vozila koja prolaze i na pešake.

Deca

Veliki broj vozila koja se kreću po prilaznom delu može da predstavlja opasnost. Neka deca budu pod stalnim nadzorom. Pre izlaska iz vozila, isključite motor, izvadite ključeve i obezbedite vozilo aktiviranjem parkirne kočnice i stavljanjem menjača u neki stepen prenosa.

Pušenje

Radi vaše bezbednosti, vozač i putnici moraju da ugase cigarete pre ulaska na maloprodajnu stanicu.

Bezbednosna ček-lista

Pre ulaska na maloprodajnu stanicu:

  • Ugasite cigarete
  • Isključite farove (i ugasite svaki otvoreni plamen)
  • Smanjite brzinu kada ulazite i izlazite sa maloprodajne stanice

 

Dok ste na prilaznom delu:

  • Isključite motor
  • Isključite mobilni telefon
  • Pažljivo otvorite poklopac rezervoara
  • Siđite sa motocikla prilikom sipanja goriva
  • Koristite samo sertifikovane kanistere kada u njih sipate gorivo
  • Nemojte da punite kanistere u prtljažniku vozila, ili u prikolici ili u putničkoj kabini